10+ De laatste reis – het verhaal van de Holocaust (lezing)

WAAROVER? Tweede Wereldoorlog, nazisme, Jodenvervolging
HOE? Verhaal en historische informatie, klasgesprek
VOOR WIE? Leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar
MATERIAAL? beamer, projectiescherm, micro (enkel bij grote groepen)

Zonder te weten waarom, wordt Hannah samen met haar moeder opgepakt en in een trein opgesloten. Als ze na dagenlang rijden aankomen, weet Hannah niet waar ze is. Haar moeder zegt dat ze zich moet verstoppen. Dag na dag leert Hannah haar omgeving kennen. Ze is in een groot kamp waar vrouwen gevangen zijn en hard moeten werken.

De laatste reis is een verhaal over concentratiekampen, maar ook over niet opgeven, over hoop en over mooie herinneringen. Samen met Hannah leren de leerlingen wat concentratiekampen zijn. En waarom mensen daarin werden opgesloten. Wie Hitler was. En waarom hij de Joden vervolgde.
In heldere en begrijpelijke taal wordt het thema van de Holocaust bevattelijk gemaakt voor kinderen vanaf 10 jaar. Niet om te choqueren. Maar om hen te laten aanvoelen dat zoiets nooit meer mag gebeuren. En om het nooit meer te laten gebeuren, moeten we het blijven herinneren.