10+ Het meisje en de soldaat (lezing)

WAAROVER? Eerste Wereldoorlog, Afrikaanse soldaten, blind meisje
HOE? Voorleesfragmenten, contextualisering, prenten en foto’s
VOOR WIE? Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar OF volwassenen (literaire lezing)
MATERIAAL? beamer, projectiescherm, micro (enkel bij grote groepen)

Wereldoorlog I. Een blind meisje woont met haar mama en tante in een herberg. Haar papa is aan het front. Het meisje houdt ervan om buiten op een bankje te zitten. Op een dag snuift ze een onbekende geur naast zich op. Er blijkt een Afrikaanse soldaat op het bankje te zitten. Hij is erg ongelukkig in dit koude land en mist zijn vrouw en zoontje. Elke dag dat hij niet aan het front is, komt hij naar het bankje. Hij vertelt het meisje over zijn land, zij vertelt over haar papa.

Op een dag is de soldaat er niet. Het meisje is in paniek. Ze gaat naar hem op zoek…

In de lezing staat het boek centraal. Het verhaal wordt ingeleid met een korte contextualisering over de Eerste Wereldoorlog. Voorleesfragmenten worden begeleid door prenten uit het boek, historische foto’s en korte stukjes duiding. Deze lezing leent zich perfect tot een (eerste) kennismaking met het thema van de Grote Oorlog of een moment van stilstaan bij de kleine mensen in die Grote Oorlog.

Het verhaal van de soldaat laat zien op welke manier de Eerste Wereldoorlog een echte wereldoorlog was, waarin volkeren van over de hele wereld uit hun thuisland werden weggeplukt om in het barre Europa te komen vechten. Ook de Europese bevolking kon moeilijk overweg met deze vreemdelingen.

Deze lezing kan ook voor volwassenen gehouden worden. Dan ligt de nadruk niet zozeer op de kennismaking met de Eerste Wereldoorlog, maar op het literaire verhaal van Het meisje en de soldaat. Dit verhaal heeft immers ook voor volwassenen heel wat betekenislagen.