15+ Het meisje en de soldaat (lezing)

WAAROVER? Eerste Wereldoorlog, Afrikaanse soldaten, blind meisje
HOE? Voorleesfragmenten, contextualisering, prenten en foto’s
VOOR WIE? Volwassenen
MATERIAAL? beamer, projectiescherm, micro (enkel bij grote groepen)

Wereldoorlog I. Een blind meisje woont met haar mama en tante in een herberg. Haar papa is aan het front. Het meisje houdt ervan om buiten op een bankje te zitten. Op een dag snuift ze een onbekende geur naast zich op. Er blijkt een Afrikaanse soldaat op het bankje te zitten. Hij is erg ongelukkig in dit koude land en mist zijn vrouw en zoontje. Elke dag dat hij niet aan het front is, komt hij naar het bankje. Hij vertelt het meisje over zijn land, zij vertelt over haar papa.

Op een dag is de soldaat er niet. Het meisje is in paniek. Ze gaat naar hem op zoek…

In de lezing staat het boek centraal.  Voorleesfragmenten worden begeleid door prenten uit het boek, historische foto’s en korte stukjes duiding. Het verhaal van de soldaat laat zien op welke manier de Eerste Wereldoorlog een echte wereldoorlog was, waarin volkeren van over de hele wereld uit hun thuisland werden weggeplukt om in het barre Europa te komen vechten. Ook de Europese bevolking kon moeilijk overweg met deze vreemdelingen.

Deze lezing leent zich perfect tot een moment van stilstaan bij de kleine mensen in die Grote Oorlog.