15+ Voor Vlaanderen, volk en F├╝hrer (lezing)

WAAROVER? De motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog.
HOE? Lezing
VOOR WIE? Volwassenen
MATERIAAL? Beamer, projectiescherm

De naoorlogse beeldvorming over de collaboratie werd steeds gedomineerd door stereotypes als de Vlaamse idealist of de katholieke Oostfront strijder die geen ideologische verwantschap hadden met de Duitse bezetter en het nationaalsocialisme. Deze beeldvorming houdt echter niet langer stand als ze getoetst wordt aan egodocumenten van tijdens de Tweede Wereldoorlog, zo bleek uit mijn onderzoek.
Aan de hand van repressiedossiers, brieven en dagboeken ging ik na waarom deze mensen collaboreerden, wat hen dreef en in welke ideologie ze hun collaboratie inpasten. Een onthutsend beeld van binnenuit dat laat zien hoe persoonlijke en ideologische motieven mensen tot het uiterste kunnen drijven. Tijdens de lezing licht ik dit verder toe.