Eervolle vermelding voor Het meisje en de soldaat

Zaterdag 17 september werd de Gouden Lijst uitgereikt aan Daan Remmerts De Vries voor Tijgereiland.

Het meisje en de soldaat kreeg een Eervolle vermelding! Uit het juryrapport:

‘Het meisje en de soldaat is een intiem portret. De novelle schetst een kleine wereld, maar vertelt een groot, universeel verhaal. Het meisje en de soldaat hebben beiden geen naam, maar symboliseren hoop en vrede in een grimmige oorlog. De po√ętische beschrijving van de bijzondere, warme vriendschap tussen beiden geeft op subtiele wijze kritiek op vooroordelen die al zo vaak aanleiding zijn geweest voor bittere strijd. […] Het verhaal ademt een bijzondere sfeer omdat niet het zicht, maar het gehoor en de reuk de belangrijkste zintuigen zijn die worden gebruikt. […] Het meisje en de soldaat is een kleinood dat een beeld oproept van de Eerste Wereldoorlog, een oorlog die dit jaar 100 jaar geleden begon. Oorlogen zijn van alle tijden. Dit kleine portret wijst op de zinloosheid daarvan en op de kracht van vriendschap, waar geen oorlog tussen kan komen.

Lees hier het volledige juryverslag