Lezingen Oud

Hieronder vind je informatie over de verschillende lezingen en workshops die ik geef. Elke lezing duurt gemiddeld anderhalf uur maar kan aangepast worden aan de wensen van de organisatie. Mijn lezingen komen ook in aanmerking voor subsidies van Stichting Lezen (Vlaanderen) of Stichting Schrijvers School Samenleving (Nederland). Raadpleeg hun websites voor meer informatie hierover. Voor verdere informatie over de lezingen kan je me ook altijd mailen.

Lezing Mist over het strand
Lezing Een blik in mijn hoofd
Lezing Reis naar de Nieuwe Wereld
Lezing De laatste reis – het verhaal van de Holocaust
Lezing Voor Vlaanderen, Volk en Führer
Lezing De kleuren van het getto
Tentoonstelling De kleuren van het getto
Workshop Creatief schrijven
Performance Known unto God

 

Lezing: Mist over het strand

WAAROVER? Hitlerjugend, D-Day, kindsoldaten in de Tweede Wereldoorlog, kindsoldaten nu.
HOE? Beelden, fragmenten, informatie, muziek, getuigenissen,…
VOOR WIE? Leerlingen vanaf het zesde leerjaar (ook secundair)
MATERIAAL? Groot projectiescherm, DVD-speler, micro (enkel bij grote groepen), zaal die verduisterd kan worden.

Op basis van het boek Mist over het strand houd ik lezingen over het centrale thema kindsoldaten. De lezing is een compilatie van fragmenten uit het boek, informatie, beelden, muziek en getuigenissen en behandelt (in logische volgorde) de thema’s Hitlerjugend, D-Day (kort), kindsoldaten in de Tweede Wereldoorlog en kindsoldaten nu. Zowel het historische als het actuele deel gaat gepaard met authentiek beeldmateriaal.

Naargelang de interesse van het publiek, kan de nadruk gelegd worden op het boek (en/of het schrijven ervan), de historische context of het actuele probleem van kindsoldaten. De lezing is geschikt voor een erg gevarieerd publiek.  Achteraf wordt er ook steeds tijd voorzien om vragen te stellen.

naar boven

 

Lezing: Een blik in mijn hoofd

WAAROVER? Lezen en schrijven. Ideeën en inspiratie. Dromen en werken. Structuur en historische details. De kloof tussen jeugd- en volwassenenliteratuur.
HOE? Vertellen, lezen, discussies en vragen, oefeningen met muziek en foto’s, proeven van fantasie en werkelijkheid
VOOR WIE? Voor jongeren vanaf 15 jaar (derde jaar middelbaar) en ouder, véél ouder.
MATERIAAL? CD-speler (micro bij grote groepen)

De lezing verkent míjn schrijf- en leeservaring én die van het publiek. Lezen en schrijven heeft veel met elkaar te maken. Wat lees ik? Wat lezen zij? En hoe zit het met die kloof tussen jeugd- en volwassenenliteratuur? In een levendig gesprek komen verschillende vragen rond deze thematiek en de plaats van zogenaamde ‘adolescentenromans’ aan bod. Ik schrijf wat ik lees, wat ik graag zou lezen. En eigenlijk is schrijven een soort van lezen, maar dan heel actief. Net als bij lezen, volg je een personage doorheen zijn verhaal. Maar de schrijver moet het verhaal voor de eerste keer lezen, hij moet het voor de eerste keer vertellen.

Hoe krijg ik die verhalen in mijn hoofd? Waar haal ik de inspiratie? Kleine oefeningen maken duidelijk dat inspiratie geen toverwoord is, maar een werkwoord en laten het publiek proeven van hun eigen fantasie.

Maar een verhaal in je hoofd hebben is niet genoeg. Het moet ook nog op papier komen. Een uitgever kan moeilijk het hoofd van de schrijver tussen een cover plakken. Hoe krijg ik al die ideeën in een verhaal? En hoe krijg ik dat verhaal op papier? Een ontdekkingstocht langs geheime ideeënschriftjes, verhaallijnen en schema’s, door donkere schrijverskamers en over de doornen van historische details.

De hele lezing wordt opgehangen aan mijn historische adolescentenromans. Er is altijd tijd voor vragen en discussiepunten.

naar boven

 

Lezing: Reis naar de Nieuwe Wereld

WAAROVER? Wij, twee jongens en Schaduwleven, Red Star Line, emigratie naar Amerika, Ellis Island, New York // Wij twee jongens als historische roman.
HOE? Vertellen,  voorlezen, historische informatie, foto’s, beelden, muziek.
VOOR WIE? Voor jongeren vanaf 15 jaar (derde jaar middelbaar) en ouder.
MATERIAAL? laptop, beamer, projectiescherm (micro bij grote groepen)

Het uitgangspunt van de lezing is het tweeluik Wij, twee jongens en Schaduwleven.
Wij, twee jongens vertelt het verhaal van de achttienjarige Adriaan die in 1910, samen met zijn familie wil emigreren naar de Verenigde Staten. Het is een verhaal van hopen en dromen, maar ook van angst voor het onbekende en strenge grenscontroles. Het is een verhaal over -helemaal alleen- in een onbekend land een nieuw leven proberen op te bouwen. Een verhaal over de zoektocht naar vriendschap. En naar liefde.

Het is het verhaal van Adriaan. Maar ook van zo vele andere emigranten. Aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw emigreerden duizenden landverhuizers naar de NIeuwe Wereld, op zoek naar geluk.

De lezing volgt Adriaan op zijn reis naar Amerika en zijn zoektocht om een nieuw leven op te bouwen in New York. Het verhaal wordt opengetrokken naar de duizenden emigranten die via de haven van Antwerpen, met de schepen van de Red Star Line emigreerden. Prenten en foto’s ondersteunen de historische informatie en fragmenten uit het boek brengen de emoties van die duizenden landverhuizers weer tot leven.

In een tweede deel wordt Wij, twee jongens als historische roman bekeken; wat is een historische roman of wat moet het zijn? En hoe ga ik te werk bij het schrijven van historische romans?

Wij, twee jongens en Schaduwleven werden ook vertaald in het Duits. Deze lezing kan ook binnen lessen Duits gekaderd worden en in het Duits gegeven worden. (Ofwel gedeeltelijk in het Duits en gedeeltelijk in het Nederlands: voorgelezen fragmenten/ historische informatie.)

naar boven

 

Lezing: De laatste reis – het verhaal van de Holocaust

WAAROVER? Tweede Wereldoorlog, nazisme, Jodenvervolging
HOE? Verhaal en historische informatie, klasgesprek
VOOR WIE? Leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar
MATERIAAL? beamer, projectiescherm, micro (enkel bij grote groepen)

Zonder te weten waarom, wordt Hannah samen met haar moeder opgepakt en in een trein opgesloten. Als ze na dagenlang rijden aankomen, weet Hannah niet waar ze is. Haar moeder zegt dat ze zich moet verstoppen. Dag na dag leert Hannah haar omgeving kennen. Ze is in een groot kamp waar vrouwen gevangen zijn en hard moeten werken.

De laatste reis is een verhaal over concentratiekampen, maar ook over niet opgeven, over hoop en over mooie herinneringen. Samen met Hannah leren de leerlingen wat concentratiekampen zijn. En waarom mensen daarin werden opgesloten. Wie Hitler was. En waarom hij de Joden vervolgde.
In heldere en begrijpelijke taal wordt het thema van de Holocaust bevattelijk gemaakt voor kinderen vanaf 10 jaar. Niet om te choqueren. Maar om hen te laten aanvoelen dat zoiets nooit meer mag gebeuren. En om het nooit meer te laten gebeuren, moeten we het blijven herinneren.

naar boven

 

Lezing: Voor Vlaanderen, volk en Führer

WAAROVER? De motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog.
HOE? Lezing
VOOR WIE? Volwassenen
MATERIAAL? Beamer, projectiescherm

De naoorlogse beeldvorming over de collaboratie werd steeds gedomineerd door stereotypes als de Vlaamse idealist of de katholieke Oostfront strijder die geen ideologische verwantschap hadden met de Duitse bezetter en het nationaalsocialisme. Deze beeldvorming houdt echter niet langer stand als ze getoetst wordt aan egodocumenten van tijdens de Tweede Wereldoorlog, zo bleek uit mijn onderzoek.
Aan de hand van repressiedossiers, brieven en dagboeken ging ik na waarom deze mensen collaboreerden, wat hen dreef en in welke ideologie ze hun collaboratie inpasten. Een onthutsend beeld van binnenuit dat laat zien hoe persoonlijke en ideologische motieven mensen tot het uiterste kunnen drijven. Tijdens de lezing licht ik dit verder toe.

naar boven

 

Lezing: De kleuren van het getto

WAAROVER? Holocaust, getto van Warschau, Joodse opstand, opkomen tegen onrecht, individuele verantwoordelijkheid
HOE? Voorlezen, vertellen, groepsgesprek over onrecht, geweld en individuele verantwoordelijkheid
VOOR WIE? Jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen
MATERIAAL? Beamer, projectiescherm

De kleuren van het getto vertelt het verhaal van de Joodse opstand in het getto van Warschau in woord en beeld. In deze graphic novel volgen de lezers de jonge Misja, die samen met zijn ouders en kleine zusje in het getto woont. Alle Joden uit Warschau en omgeving worden in het getto samengeperst, opgesloten. Ziektes, honger en deportaties roeien de bevolking langzaam maar zeker uit. Maar Misja wil zich niet zomaar bij de situatie neerleggen. Hij zal zich niet als een lam naar de slachtbank laten voeren …

Tijdens de lezing vertel ik het verhaal van Misja en de historische context. Samen met het publiek discussiëren we over de centrale thema’s van het boek; onrecht, geweld en ieders individuele verantwoordelijkheid als je geconfronteerd wordt met geweld.

naar boven

 

Tentoonstelling: De kleuren van het getto

WAAROVER? Holocaust, getto van Warschau, Joodse opstand, opkomen tegen onrecht, individuele verantwoordelijkheid
HOE? Een reizende tentoonstelling met historische informatie en illustraties en teksten uit het boek
VOOR WIE? Scholen, bibliotheken, boekhandels, culturele centra, …
MATERIAAL? wordt afgesproken

De tentoonstelling brengt niet alleen illustraties en teksten uit het boek, maar kadert deze ook in hun historische context en zet aan tot nadenken. Over onrecht en individuele verantwoordelijkheid, over niet opgeven, over hoop en over opkomen voor jezelf. De Joodse Holocaustoverlevende Elie Wiesel zei, bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede: ‘There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest.’ Dit citaat is niet alleen het motto van het boek, maar ook van de tentoonstelling en de bijhorende educatieve map.

Organiseert u een projectweek over vrede, herinneringseducatie of jeugdliteratuur? Of wilt u uw leerlingen of bezoekers  ook op een andere manier bij het boek en/of het thema betrekken en hen laten nadenken over onrecht en geweld?

De tentoonstelling is makkelijk opstelbaar en kan uitgeleend worden! Een  educatieve map (2e en 3e graad SO) bij de tentoonstelling en/of het boek is eveneens op aanvraag beschikbaar.

naar boven

 

Workshop: Creatief schrijven

WAAROVER? De ingrediënten van een verhaal: sfeer, personages, perspectief, dialoog, (zintuigelijke) beschrijving en actie
HOE? korte, creatieve schrijfopdrachten voor het publiek, afgewisseld met voorbeelden uit mijn eigen werk (en andere literatuur)
VOOR WIE? Voor jongeren vanaf 15 jaar (derde jaar middelbaar) en ouder, véél ouder.
MATERIAAL? CD-speler

Het woord is aan het publiek! Tijdens deze workshop vertel ik zo weinig mogelijk zelf, maar laat ik het publiek kennis maken met de belangrijkste ingrediënten van een verhaal (dialoog, sfeerschepping, personages, perspectief, zintuiglijke beschrijving, actie, …)
Het publiek wordt uitgedaagd om zelf de pen ter hand te nemen en, d.m.v. korte creatieve schrijfoefeningen, deze ingrediënten te verkennen. Muziek, sprookjes, grootmoeders en cakejes prikkelen de fantasie.

naar boven

 

Performance: Known unto God

WAT? Een avondvullend, cultureel programma dat naar de keel grijpt. De Eerste Wereldoorlog even heel dichtbij.
WAAROVER? Eerste Wereldoorlog, angst,…
HOE? Oorlogsliederen, literatuur, poëzie, vertelkunst, historische schetsen, beelden, licht en geluid … (Allemaal ‘live’)
VOOR WIE? Iedereen (zeker volwassenen en ‘oudere’ jongeren)
MATERIAAL? Wordt afgesproken

Samen met Les Voix Perdues, een sterke a capellagroep, en historicus/WOI-kenner Peter Hoste, breng ik een avondvullend, cultureel programma over de Eerste Wereldoorlog. Een avond waarin oorlogsliederen, literatuur, poëzie en vertelkunst tot een geheel verweven worden dat naar de keel grijpt.

Les Voix Perdues is een close harmonykwartet en zingt reeds verschillende jaren in dezelfde bezetting. Ze zingen het doorleefde werk van Coope, Boyes en Simpson, aangevuld met andere liederen, op hun eigen manier: ingetogen en vol passie. Deze liederen worden afgewisseld met literaire fragmenten van enkele van mijn verhalen en de vertelkunst van Peter Hoste. In mijn verhalen duik ik in een personage dat de oorlog meemaakt. Zijn gevoelens, zijn angsten en hoop tegen een verscheurende achtergrond. Peter Hoste schetst zowel de rauwe realiteit als de diepmenselijke tragedie van de Eerste Wereldoorlog in korte portretten. Met beeld, projecties, geluid en belichting wordt de sfeer nog versterkt.

Samen vormt het een aangrijpende mix die de oorlog portretteert en hem even heel dichtbij brengt. Om nooit te vergeten …

naar boven